FAQs


Сите предлози и прашања поврзани со понудите или работењето на www.odmorise.mk, можете да ги испратите на e-mail info@odmorise.mk или да ги внесете во формуларот подолу.

За прашања во врска со вашата резервација или барања, Ве молиме контактирајте со нас преку e-mail rezervacija@odmorise.mk. Во текстот мора да се наведе бројот на резервацијата и деталите за вашата резервација. Ние сме достапни за вас на телефонски број 02 520 95 86.


Најдете ја понудата што најмногу ви одговара. Ова може да се направи преку пребарување на насловната страница или да пребарувате низ понудата на аранжмани или приватно сместување.

Во првиот чекор, прво изберете резервација, датум и време. Датумите се утврдени само кога е можно да се направи резервација. Десно на менито е листа на аранжмани за кои се наведени датуми кои Ви се на располагање и од нив вие треба да го изберете посакуваниот .

Резервацијата се одвива во неколку фази. Внесете ги бараните информации низ чекорите кои што следат. Одлучете кога и како да се плати. На крајот на резервацијата, потврдете ја резервацијата со кликнување на OK.

Можете да платите со платежна картичка – MasterCard и Visa, исто така можно е плаќање со уплатница.


Во случај на избор на плаќање со уплатница, а со цел да ја потврдите вашата резервација потребно е да доставите доказ за износот кој е  платен.

Како доказ за плаќање се смета:

  • фотокопија или скенирани уплатници
  • потврда за плаќања направени во онлајн банка.

Доказ за извршената уплата треба да се прати на факс 02/317 96 85 или преку е-маил на rezervacija@odmorise.mk


Секоја информација што ќе ја внесете при користење на нашата интернет страна, е заштитена од злоупотреба. Вашите податоци се заштитени во согласност со закон, и нивната употреба е ограничена само за целите на спроведување на резервацијата во ваше име.


Ако  при  резервацјата Ви се испише дека авторизацијата  не успеајала, тоа  може да значи:

  • на картичката нема доволно средства
  • внесовте неточни податоци
  • врската со серверот не успеа.

Во овој случај, можете да се вратите на избор на плаќање повторно да влезете во  информации или изберете друг начин на исплата.


Мора да ги внесете сите барани информации за патникот. Овие податоци се потребни за да можат тур-операторите и хотелиерите направат евиденција на патниците.


Домашните миленичиња можете да ги земете само доколку хотелот каде што ќе престојувате го дозволува тоа. На презентацијата на аранжманот или пакетот стои информација за тоа дали хотелот или приватното сместување дозволува миленичиња.

 

Ви треба помош?

За помош или резервација на било која понуда, Ве молиме јавете се на:

02/6147437

078/368-048

Топ Аранжмани
© 2015 ОдмориСе | Сите права се задржани. | Авторски права


Контакт информации

ОДМОРИ СЕ ТРАВЕЛ ДООЕЛ
Кочо Рацин бр.14, 1000 Скопје
Работнички Универзитет (ЦЕНТАР)
Тел: 02 614 74 37
Моб: 078 368 048
Емаил: contact@odmorise.mk
Информатор

Оставете Ваш e-mail за да ги добивате нашите актуелни понуди.